menu
nagłówek | header | image

Program

09.00-11.00
I sesja - Plenarna
09.00-09.15
Oficjalne otwarcie konferencji
09.15-09.45
Nowoczesne pielęgniarstwo a odpowiedzialność zawodowa
mgr Magdalena Sobalik (Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu)
09.45-10.15
Wybór i opieka nad linią naczyniową w domowym żywieniu pozajelitowym
dr Konrad Matysiak (Kierownik Oddziału Gastroenterologii, Ośrodek Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu)
10.15-10.35
Cewniki żywieniowe PICC i Broviac na bloku operacyjnym
Studenckie Koło Naukowe SKN „Pielęgniarstwo operacyjne” - lic. Patrycja Trębacka, Karolina Włodarczyk studentka, dr Katarzyna A. Kozłowska (Wydział Nauk o Zdrowiu UMP)
10.35-11.00
Znaczenie badań naukowych (EBM) w praktyce pielęgniarskiej
prof. dr hab. Krystyna. Jaracz (Katedra Pielęgniarstwa UMP)
11.00-11.20
☕ przerwa kawowa
11.20-13.00
Sesja II - Dobre praktyki
11.20-11.40
Zadania pielęgniarki parkinsonowskiej w leczeniu infuzyjnym pacjentów ze zdiagnozowaną Chorobą Parkinsona
mgr Aleksandra Kurta-Nowicka (Katedra Pielęgniarstwa, Klinika Neurologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu)
11.40-12.00
Protokół ERAS
mgr Lidia Szlanga (Klinika Torakochirurgii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu)
12.00-12.20
Nowoczesne metody pomiaru glikemii
mgr Anna Kreczmer (Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UMP)
12.20-12.40
e-recepty
mgr M. Kaczkowski (Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego)
12.40-13.00
Uniwersalny schemat leczenia ran TIMERS na podstawie opatrunków Smith&Nephew
13.00-14.00
Warsztaty dla Pielęgniarek/ Pielęgniarzy
1.
Pielęgnacja długoterminowych dostępów naczyniowych typu Broviac
mgr Jolanta Świerkowska (Oddział Gastroenterologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu)
2.
Asertywność, radzenie sobie w trudnej sytuacji
mgr Bukowska-Posadzy (Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
3.
e-recepty
mgr Maciej Kaczkowski (Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego)
4.
Leczenie ran za pomocą NPWT
mgr Monika Podgórska (Smith&Nephew)
5.
Leczenie biologiczne
dr Emilia Marcinkowska (Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych)
6.
Pielęgnacja portu naczyniowego, zakładanie igły do portu
mgr Monika Reksinska (Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu)
7.
Porty naczyniowe - obsługa, pielęgnacja
Wojciech Wasilewski (B.Braun)
13.00-14.00
Warsztaty dla studentów - Dni pielęgniarstwa praktycznego
1.
Stany zagrożenia życia w neurologii
dr Anna Smelkowska, dr Barbara Grabowska-Fudala, dr Edyta Cudak-Kasprzak, mgr Celina Glaza (Katedra Pielęgniarstwa, UMP)
2.
Radzenie sobie z sytuacjami i zachowaniami trudnymi pacjentów
dr Monika Matecka (Zakład Terapii Zajęciowej, Wydział Nauk o Zdrowiu, UMP)
3.
Pielęgnacja PEG
dr Beata Skokowska, mgr Jadwiga Pieścikowska (Katedra Pielęgniarstwa UMP)
4.
Praca instrumentariuszki na przykładzie appendectomii
dr Katarzyna A. Kozłowska (Katedra Pielęgniarstwa UMP)
5.
Bezpieczna defibrylacja w warunkach szpitalnych za pomocą AED jak i defibrylatorów manualnych
mgr Rafał Wójcik (Zakład Ratownictwa Medycznego, Katedra Medycyny Ratunkowej UMP)
6.
Porty naczyniowe - obsługa, pielęgnacja
Wojciech Wasilewski (B.Braun)
14.00-14.30
🍽 Lunch
14.30-17.15
Sesja III - Prezentacje ustne oraz Nowości w gerontologii
14.30-14.45
Edukacja interpersonalna w naukach medycznych - wnioski po Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM)
Paweł Czudaj (Przewodniczący RUSS UMP)
14.55-15.10
Wytyczne postępowania względem pałeczek Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy (CPE)
dr Katarzyna A. Kozłowska (Katedra Pielęgniarstwa UMP)
14.45-14.55
Relacje w zespole terapeutycznym z perspektywy studentów kierunku pielęgniarstwo
lic. Wiktoria Smusz, lic. Patrycja Trębacka, lic. Aleksandra Wesołowska, dr Barbara Grabowska-Fudala, prof. Krystyna Jaracz (Studenckie Koło Metodologii Badań Naukowych, Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego, WNoZ, UMP)
15.10-15.25
Czy poczucie samotności ma wpływ na stan zdrowia seniora?
dr Dorota Ryszewska-Łabędzka (Katedra Pielęgniarstwa Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile)
15.25-15.45
Wsparcie osób starszych niesamodzielnych z wykorzystaniem Metody Montessori Senior na przykładzie działań realizowanych w Fundacji PETRA senior
mgr Anna Ziółkowska, mgr Anna M. Majchrzycka (Fundacja PETRA senior)
15.45-16.05
Modyfikacja parametrów profilu lipidowego poprzez zmiany stylu życia
mgr Izabela Kwiatkowska, dr Kalina Maćkowiak (Katedra i Zakład Chemii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej UMP)
16.05-16.25
Nowe technologie w opiece nad osobami starszymi. Czy powinniśmy wykorzystywać roboty?
dr Sławomir Tobis (Zakład Terapii Zajęciowej UMP)
16.25-16.45
Systemy Wspomagania Decyzji w Gerontologii: Aktualne Kierunki Rozwoju
dr Michał Chojnicki (Katedra Biologii Medycznej UMP), dr hab. Ewa Deskur-Śmielecka (Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej UMP)
16.45-17.05
Przegląd lekowy jako nowe świadczenie zdrowotne w Polsce
dr hab. Agnieszka Neuman-Podczaska prof. UMP (Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej UMP)
17.15
Zakończenie konferencji
17.30
Wybory Zarządu PTG
aktualizacja: 2023-05-29