menu
nagłówek | header | image

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy społeczność akademicką, pielęgniarki oraz studentów, na Ogólnopolską konferencję organizowaną przez Pracownię Pielęgniarstwa Społecznego w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej oraz Katedrę Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pt: „Nowe Trendy w Pielęgniarstwie”, która odbędzie się w Centrum Biologii Medycznej UMP w dniu 2 czerwca 2023 r.

Wraz z rozwojem medycyny oraz technologii spotykamy się w pracy z coraz nowszymi metodami leczenia oraz sprzętem. Prowadzone szkolenia nie zawsze nadążają za tempem wprowadzanych zmian. Dlatego dostrzegając potrzebę aktualizacji wiedzy wśród pielęgniarek i studentów, podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu konferencji popularyzującej nowoczesne formy leczenia, z którymi pielęgniarka może się spotkać podczas aktywności zawodowej.

Celem konferencji jest przybliżenie nowych metod oraz sprzętu stosowanego m.in. podczas kontroli glikemii, odżywiania, pielęgnowania ran przewlekłych, podawania leków. Istotnym elementem, na który chcielibyśmy także zwrócić uwagę jest umiejętność i zasady wypisywania recept oraz rola pielęgniarki w leczeniu biologicznym.

Jako przedstawiciele grona naukowego, chcemy także nawiązać do ważności prowadzenia badań naukowych w pielęgniarstwie. Podczas konferencji odbędą się warsztaty, które umożliwią zapoznanie się z obsługą sprzętu.

Przewidzieliśmy także warsztaty doskonalące dla studentów oraz osobną sesję dla osób zainteresowanych opieką geriatryczną.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.
Do zobaczenia w Poznaniu.

prof. dr hab. Krystyna Jaracz
dr hab. Dorota Talarska

Organizatorzy

  • Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego, Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej oraz
  • Katedra Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Patronat Honorowy

logo UMP
JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

Patronat

logo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

Patronat medialny

logo Pielęgniarstwo Polskie
aktualizacja: 2023-05-29